Trung Quốc phát hiện tàn tích quần thể koiến trúc 3.000 năm westinfinance.com

Tàn tích của một quần thể koiến trúc tráng lệ đang được konhị quật ở tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc.

 

Liên kết nội bộ

3 kiến trúc sư nổi tiếng nhất Thế Giới